x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SISYY019 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/SIS
Vastuuhenkilö
Informaatiotieteiden yksikkö, koordinaattori Kirsi Tuominen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SISYY019 Kv-tuutorina toimiminen 2 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
• osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
• tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
• osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta.

Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
• oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
• ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Toteutustavat

Kv-tuutorikoulutus toteutetaan englanniksi. Esseen voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Vaadittavat opintosuoritukset
• Osallistuminen opetukseen: Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)
• Essee: Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja) (suomeksi tai englanniksi)

Itsereflektion ohjeellinen laajuus on kaksi sivua.

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö