x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS43 Special Issues in Design Research 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

This study module focuses in different game or internet design research issues, methods and practices.

Osaamistavoitteet

After completing the module, student will be able to:
- identify and analyse the key theoretical and epistemological foundations of design research
- understand design research examples in games and internet research
- evaluate different methods in design research
- apply design research methods in games and internet design and research

Sisältö

The relationship between design and research; different approaches to design research: research on design, research for design and research through design; design philosophy and critical design research; speculative design; user studies and design; relationship between design methods; design research and interactive media, game design research.

Toteutustavat

Varying teaching methods

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi

Participation to classes, assignments or literature, exercises

Opintojakson kirjalliset tehtävät on mahdollista suorittaa myös suomen kielellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Literature:
- Michel, R. (2007) Design Research Now. Board of International Research in Design (Book 97) Birkhäuser Architecture. (selected parts)
- Lawson, B. (2005) How Designers Think. The Design Process Demystified. Fourth Edition. Elsevier. (selected parts)
- A Selection of Articles

Additional literature:
- Hanington, B. (2012) Universal Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions.Rockport Publishers
- Lidwell, Holden & Butler (2010) Universal Principles of Design, Revised and Updated: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö