x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS41 Multidisciplinary Games and Internet Research 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

This study module will introduce the multidisciplinary character of games and Internet research. The aim is to construct a holistic picture about the multidimensionality of this research area, and guide to detect connections between the games and Internet related research that is carried out in different disciplinary traditions.

Osaamistavoitteet

After completing this module, the student will be able to:
- perceive the multiple dimensions of games and Internet as a distinctive subjects of research
- understand how different research traditions all aim to produce various forms of knowledge or develop solutions that deal with different aspects of games and Internet
- search information from the publications and databases of multiple different fields and disciplines that deal with games and Internet research
- critically compare and create synthesis from studies that belong to several different theoretical and terminological traditions
- deal with interdisciplinary dialogue and be able to work in multidisciplinary research teams

Sisältö

Games and new media studies traditions in the humanities; social sciences based approaches; games and Internet research approaches rooted in design or technological research; special fields of new media studies; the scholarly and scientific communities and publication forums of games and Internet research.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Alternative way to take the course: Book exam /essay
Updated book list on the course page.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Participation in classroom work, exercise(s), Written exam.

Opintojakson kirjalliset tehtävät on mahdollista suorittaa myös suomen kielellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö