x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jorma Laurikkala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot ja taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jakson 10 opintopisteen laajuisena.

Osaamistavoitteet

Opintojakson (5 op) suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä
- tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Opintojakson (10 op) suoritettuaan opiskelija:
- on saavuttanut kurssin 5 op:n laajuisen suoritusvaihtoehdon osaamistavoitteet ja lisäksi:
- osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia
- hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista)
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, attribuutit ja metodit), periytyminen, abstraktit luokat, rajapinnat, monimuotoisuus, poikkeukset, tiedostot, abstraktit tietotyypit (pino, jono ja lista), UML-kaaviot sekä olioperustainen analyysi ja suunnittelu.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset ja harjoitustyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Lisätietoja 

Tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä, hyväksytty tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö