x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jorma Laurikkala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee rakenteisen ohjelmoinnin
- osaa ratkaista ongelmia ohjelmoimalla
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä rakenteisia ohjelmia Java-kielellä
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä ohjelmia
- osaa hallita monimutkaisuutta aliohjelmien avulla

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja hyvään ohjelmointitapaan liittyviä tietoja ja taitoja. Keskeisinä uusina aiheina opiskellaan aliohjelmat ja taulukot. Näiden lisäksi käsitellään muun muassa poikkeuksia ja tiedostoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luento-opetus, viikkoharjoitukset ja kaksi harjoitustyötä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö