x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Aulikki Hyrskykari
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita
- opiskelija saattaa tietotekniset käytännön taitonsa ajan tasalle niin, että pystyy jatkossa hyödyntämään perusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti
- opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti

Sisältö

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Harjoitukset käsittelevät tietokoneiden peruskäyttöä, edistyneempiä sähköpostiin ja selaimiin liittyviä piirteitä, tiedon tallentamista, jakamista ja erilaisia tallennusmuotoja, tekstikäsittelyyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä sekä kuvankäsittelyn perusteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Kurssin voi starttiluentojen jälkeen suorittaa verkon välityksellä, edellyttäen että suorittamiseen käytetty tietokone täyttää kurssin ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset. Omia laitteitaan käyttäville tietokoneen ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset ilmoitetaan starttiluennolla. Kurssilla käytettävät ohjelmistot ovat käytettävissä yliopiston mikroluokissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

(luennot, harjoitukset, harjoitusten ja vertaisarviointien palautus)

Lisätietoja 

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten palauttamista ja vertaisarviointien suorittamista kurssilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
BioMediTech
Informaatiotieteiden yksikkö
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö