x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Pentti Hietala
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää opintojen suunnittelun tärkeyden
- tuntee yksikön tarjoamia opiskeluvaihtoehtoja
- tunnistaa omia vahvuuksia ja haasteita opiskelun eteenpäinviemisessä.

Sisältö

Opintojakso kestää kolme lukuvuotta tai vähemmän, jos opiskelija saavuttaa kanditason ennen sitä. Kunkin lukuvuoden alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), joka muodostaa pohjan ohjaukselle. Keskustelut yleisistä opintoihin liittyvistä aiheista tuutorryhmässä ensimmäisenä opiskeluvuonna ja lukukausittain omaan opiskeluun liittyvistä aiheista opettajatuutorin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö