x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Ei vaadi edeltäviä opintoja. Suositeltu suoritusajankohta heti opintojen alussa ensimmäisenä syksynä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
- osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita,
- osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen
- osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin
- osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia
- osaa lukea ajankohtaisia tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen perustuvia englanninkielisiä artikkeleita

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat. Tietojenkäsittelytieteiden historiaa ja suhteita muihin tieteenaloihin. Tietojenkäsittelytieteet Tampereen yliopistossa. Tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen E., Parempi johdatus tietojenkäsittelytieteisiin. Informaatiotieteiden yksikön raportteja 21/2013.
Luennoilla tai verkossa käsitelty materiaali.
Lisäksi luennoilla esiteltäviä vuosittain vaihtuvia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö