x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPIT1 Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot 1–40 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
Tutkimustyön ohjaaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot suoritetaan ohjaajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, pääainetta ja omaa tutkimusalaa syventävistä opinnoista sekä muista ohjaajan kanssa sovittavista opinnoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Postgraduate Studies in Interactive Technology  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty kokonaisuus voidaan arvioida myös asteikolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö