x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS03 Automaatit II 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIETS03 Automaatit II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset
- tuntee vaativuusteorian peruskäsitteet (erityisesti NP-täydellisyyden).

Sisältö

Algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset, ratkeavuus, pääteltävyys, NP-täydellisyys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö