x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA02 Työssäoppiminen 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Harjoitteluvastaava / Ohjausvastaava
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ITIA02 Harjoittelu 10 op

Yleiskuvaus

Työssäoppimisjakso on ohjattua työskentelyä informaatioalan työpaikassa. Jaksolla opiskelija tutustuu informaatioalan osaamista edellyttäviin työtehtäviin ja alan verkostoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatiedon suhteen käytännön työtehtäviin
- hahmottaa työelämässä vaadittavia valmiuksia
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja työssäoppimistaan
- tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan

Sisältö

Työnhaku, 3 kk harjoittelujakso informaatioalan työpaikassa, verkostojen luominen, harjoittelupaikan esittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työssäoppimisjakso 3 kk  Harjoittelu  10 op
suomeksi

Harjoitteluinfo, harjoitteluun liittyvät tehtävät

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö