x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATHAR10 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Opintosuuntien yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaiset ongelmat ja työtehtävät ja on omaksunut valmiuksia tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Opiskelija tuntee harjoittelupaikkansa organisaation, sen toiminnan ja toimintaa ohjaavat periaatteet.

Sisältö

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu (5op) pakollisena. Muihin opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun (5 op) tutkintoonsa valinnaisina opintoina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jotta harjoittelu voidaan lukea osaksi tutkintoa, tulee sen olla opiskelijan erikoistumisalaan soveltuvalta alalta. Lisäksi opiskelijan tulee laatia suorittamastaan harjoittelusta kirjallinen selvitys.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu