x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLA1 Latinan kielen alkeiskurssi 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää latinan sanakirjaa
- on omaksunut kielen perusrakenteet ja kieliopilliset termit
- osaa tyydyttävästi tulkita eri aikojen latinankielisiä tekstejä
- osaa nähdä latinan olevan hyödyksi eri opinnoille

Sisältö

- perehdytään latinan kielen rakenteisiin
- tehdään käännös- ja kielioppiharjoituksia
- perehdytään antiikin tradition eli kulttuuriperinnön eri ilmenemismuotoihin usealla elämänalalla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

- osallistuminen opetukseen
- kotitehtävien suorittaminen
- lopuksi kirjallinen tentti, joko käännös latinasta suomeen tai vain kielioppitesti
- harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Clavis Latina I (kaksi nidettä), joka käydään läpi paria loppukappaletta lukuun ottamatta.

Lisätietoja

Latinan kielen jatkokurssi on latinan perusopintojen ensimmäinen kohta, ja sille voi jokainen osallistua vain suorittamalla ensin alkeiskurssin. Jatkokurssi järjestetään yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä kevätlukukausittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus