x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKJA1 Japani I 3 op
Vastuutaho
Japanin kieli
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- lukea ja kirjoittaa kaikki hiragana-tavumerkit
- lukea ja kirjoittaa kaikki katakana-tavumerkit
- esitellä itsensä
- kertoa jokapäiväisestä elämästään
- kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin

Sisältö

- hiragana- ja katakana-tavumerkit
- ääntäminen
- preesens
- partikkelit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

englanti, japani

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Suullinen tentti 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen, tehtäviin ja loppukokeisiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Banno, Eri, et al., GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese vol. 1.  2nd edition. Tokyo: The Japan Times, 2011.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa Japanin kielen alkeiskurssia I.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus