x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYINT4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Kalevi Korpela

Osaamistavoitteet

Students will become familiar with variables, research settings and measuring methods typical for psychological research. After a successful completion of this course, students will understand the different stages of a
psychological research process and are able to read psychological research reports from theoretical and empirical points of view.

Sisältö

An introduction to the principles of scientific thinking, the research methods used in psychology and the different
stages of a research process.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

General written exam.
A book exam on department's general examination day.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Neale &Liebert, Science and behavior: Introduction to methods of research. Prentice-Hall 1986 or Salkind, Exploring research. Pearson 2006.

2. Stanovich, How to think straight about psychology, 4th edition. HarperCollins 1996 or later edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö