x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYINT3 Psychology of personality I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Mervi Ruokolainen

Osaamistavoitteet

Students will learn to define the central concepts of psychology of personality and to become familiar
with the main research theories of personality and the ways of assessing personality.

Sisältö

Personality as a concept, research theories and traditions, personality development, personality assessment.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

General written exam.
A book exam on electronic exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pervin, The science of personality. Wiley 1996 or 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö