x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen, tieteelliseen tietoon pohjautuva ymmärrys työhyvinvoinnin käsitteen kehittymisestä ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä "inhimillisen pääoman" merkityksen organisaatioiden strategisena menestymistekijänä sekä miksi työhyvinvointia kannattaa johtaa. Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat keskeisimmät keinot työhyvinvoinnin johtamiseen työpaikoilla.

Sisältö

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (valitaan 3 kirjaa):

Robertson & Cooper (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Great Britain: Palgrave Macmillan.

Manka (2011) Työn ilo. Helsinki: WSOYpro.

Fischer (2012) Linkages between Employee and Customer Perceptions in Business-to-Business Services. Towards Positively Deviant Performances. Aalto University publication series. Doctoral Dissertations 7/2012. TAI
Luthans, Youssef & Avolio (2007) Psychological Capital. Developing the Human Edge. USA, New York: Oxford University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö