x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5–10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä työelämän vuorovaikutukseen liittyviä tutkimussuuntauksia. Hän ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti työelämän ryhmäilmiöihin, valtaan, työhyvinvointiin, emootioihin ja vuorovaikutukseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja soveltaa oppimaansa käytännön työelämän tilanteisiin.

Sisältö

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja. Seminaarien tarjonta vaihtelee vuosittain ja se voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus(valitaan 3 kirjaa):

1. Hochschild (1983, 2003) The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling TAI
Fineman (ed.) (2000) Emotion in Organizations. London: Sage.

2. Heritage & Clayman (eds.) (2010) Talk in Action. Interactions, Identities and Institutions. Wiley, Blackwell. TAI
Van Knippenberg & Hogg  (eds.) (2003) Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations. London: Sage.

3. Kinnunen, Feldt & Mauno (toim.) (2005) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisätietoja

Sosiaalitieteiden opiskelijat: Korvaa kohdat SOS6.2.3. Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri tai 5 op kohdasta SOSM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Työmarkkinat ja yhteiskunta (Yhteiset opinnot/JKK)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö