x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe 5–15 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työn, hyvinvoinnin ja perheen yhteyksiä käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin. Opiskelija tutustuu ainakin yhteen työelämän tutkimuksessa käytettyyn tutkimusaineistoon ja saa perustiedot ja taidot sen itsenäiseen käyttämiseen.

Sisältö

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

Valitaan 3 kirjaa seuraavista:

Green (2007) Demanding Work. Princeton University Press.

Leira (2002) Working Parents and the Welfare State. Family Change and Policy
Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. TAI
Drobnic & Guillen (Eds.) (2011) Work-Life Balance in Europe. The Role of Job Quality. Palgrave Macmillan.

Hochschild (2001) The Time Bind. When Work Becomes Home and Home
Becomes Work. New York: Owl Books. TAI
Koistinen (toim.) (2009) Työn hiipuvat rajat. Tutkielmia palkkatyön, hoivan ja vapaaehtoistyön muuttuvista suhteista. Helsinki: Tilastokeskus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö