x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op
Vastuutaho
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen keskeisiä perinteitä ja käsitteistöä sekä niiden soveltamistapoja työelämän ilmiöiden analysointiin.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan yhteiskuntatieteellisen työelämän tutkimuksen erilaisista perinteistä ja ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä, sekä niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologista lähestymistavoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opetus toteutetaan luentojen, verkko-opetuksen ja itsenäisen työskentelyn yhdistelmänä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin yhteydessä jaettava materiaali. Korvaava kirjallisuus.

Seeck (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus. JA

Korczynski, Hodson & Edwards (2006) Social Theory at Work. Oxford University Press.

Ja yksi seuraavista:

Budd (2011) Thought of Work. Cornell University Press.

DeVault (2008) People at Work : Life, Power, and Social Inclusion in the New Economy. NYU Press.

Lambert, Beziudenhout & Webster (2009) Grounding Globalization : Labour in the Age of Insecurity. Wiley-Backwell.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö