x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansalaisuuden ja kansalaisten toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja soveltaa sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja, käsitteitä ja eettisiä näkökohtia yhteiskunnan hallinnan ja kansalaisten välisen suhteen tarkasteluun.

Sisältö

Opintojakso käsittelee kansalaisten ja yhteiskuntien hallinnan välistä suhdetta. Opetusmuodot vaihtelevat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot tai seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Annetts, Law, McNeish & Mooney (2009) Understanding Social Welfare Movements. Bristol: Policy Press.

Hvinden & Johansson (toim.) (2007) Citizenship in Nordic Welfare States: Dynamics of Choice, Duties and Participation in a Changing Europe. Milton Park: Routledge.

Lister ym. (2007) Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-national Context. Bristol: Policy Press.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö