x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYSTP11 Strategian perusteet 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Kari Lohivesi

Osaamistavoitteet

Tutustuminen strategiatyöskentelyn pääkysymyksiin ja ajattelutapoihin, sekä tutustuminen strategiatyössä tarvittaviin keskeisimpiin analyysivälineisiin.

Sisältö

-Strategiaprosessin kokonaisrakenne ja päävaiheet.
-Yritysten, toimialojen ja toimintaympäristön keskeiset analysointityökalut.
-Asiakaslähtöinen strategia-ajattelu.
-Yritysten ja julkisten organisaatioiden strategiatyöskentelyn pääpiirteet, erot ja yhtäläisyydet.
-Yrityscaset ja niiden läpikäynti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen luennoille ja opetuscasejen purkutilaisuuksiin. Tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lindroos-Lohivesi: Onnistu strategiassa, WSOYPro 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Strategian kehittäminen (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu