x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/SIS
Vastuuhenkilö
Lehtori Aulikki Hyrskykari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X
2013–2014 X X X
2014–2015 X X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita
- opiskelijan osaa käyttää yleisimpiä sovellusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti ja perussovellusten käyttötaidot ovat ajantasalla
- opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti

Sisältö

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta. Harjoitukset käsittelevät tietokoneen peruskäyttöä, edistyneempiä sähköpostiin ja selaimiin liittyviä piirteitä, tiedon tallentamista ja erilaisia tallennusmuotoja, tekstikäsittelyyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä sekä kuvankäsittelyn ja verkkojulkaisujen alkeita. Kurssilla käytettävät ohjelmistot ovat käytettävissä yliopiston mikroluokissa. Kurssin voi starttiluentojen jälkeen suorittaa verkon välityksellä, edellyttäen että suorittamiseen käytetty tietokone täyttää kurssin ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset. Ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina ja ne ilmoitetaan starttiluennolla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten palauttamista ja vertaisarviointien suorittamista kurssilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yleiset valmiudet (Yhteiset opinnot/BMT)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
BioMediTech
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö