x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA13 Poliittinen tila ja toimijuus: ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Vierailuluentosarja

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida konkreettisia tilanteita, rakenteita ja käytäntöjä, joissa poliittinen tila ja poliittinen toimijuus muodostuvat. Opiskelija ymmärtää, millä tavoin käsitteellistä ajattelua voidaan hyödyntää ympäristön ja alueiden käyttöön ja niiden politisoitumiseen liittyvissä prosesseissa.

Sisältö

Kurssi koostuu temaattisesta vierailuluentosarjasta. Teemaa taustoittavalla avausluennolla määritellään näkökulmia, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä oppimispäiväkirjan ja esseen laatimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Lisäksi kirjoitetaan ajankohtaiseen politisoitumisprosessiin perehtyvä essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu