x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Perehdyttää strategisen johtamisen teoriaan ja käytäntöön erityisesti kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

Sisältö

Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä talouden strategista hallintaa. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vastuuopettaja Arto Haverin lisäksi kurssilla luennoivat yliopistonlehtori Klaus af Ursin ja professori Jan-Erik Johansson

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Strategiakirjallisuus  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A;Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentosarajan lopuksi tentti luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista

Kirjallisuus (3 op) tentitään erikseen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu