x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteen professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan eri valtioiden tilaa ja kehittämistarpeita. Opiskelija pystyy itsenäisesti analysoimaan kehittämisen edellytyksiä ja on valmis rakentamaan kehittämissuunnitelmia.

Sisältö

1. Hyvän hallinnan ja hallinnon (good governance) käsitteet
1.1. Hyvän hallinnon oppien kehitys: byrokratiateoria, klassinen hallintoteoria, opit hyvästä johtamisesta ja hallintotavasta
1.2. Hyvä hallinta demokratiateorian valossa
1.3. Hyvä hallinta ja hallinto oikeudellisen ajattelun valossa
2. Globalisaatio ja kehittyvän maailman valtioiden rakentaminen
2.1. Globalisaatio ja sen vaikutukset kehityksen valossa
2.2. Kehitysyhteistyö, kolmas sektori ja kansalaisjärjestöt
2.3. Maailman keskeiset taloudelliset vaikuttajat
2.4. Maailmanjärjestöt ja niiden rooli kansakuntien rakentamisessa
2.5. Miten rakentaa toimiva valtio hyvän hallinnon oppien valossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

1. Luentosarja hyvästä hallinnasta ja hallinnosta (12 t): prof. Vartola
2. Lectures: Globalization, Development Cooperation and Third Sector (14 h): PhD Asaduzzaman

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Fukyama, Francis (2004): State-Building.  Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell University Press

2. Mahoney, J. – Thelen, K. (ed.) (2009): Explaining Institutional Change. Cambridge: Cambridge University Press

3. Pollitt, Christopher – van Thiel, Sandra – Homburg, Vincent (ed.) (2007): New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. New York: Palgrave Macmillan

4. Peters, B.G. (2001): The Future of Governing. Kansas: Kansas University Press

5. Artikkeleita ja muuta luennoilla ilmoitettavaa materiaalia

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu