x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO6D Harjoitusmenetelmien tieteelliset perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja äänen harjoittamisen keskeiset tavoitteet ja periaatteet

Sisältö

Luennot, harjoitukset ja oppimateriaali käsittelevät puheen ja äänen harjoittamisen menetelmiä, niiden vaikutuksia ja vaikutusperusteita monitieteisen tutkimuksen valossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t

Luennot sisältävät myös harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
lisäksi harjoitukset ja tentti/essee/opintopiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osanotto ja tentti tai essee tai opintopiirityöskentelyn avulla toteutettava kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. Fisher,  HB., Improving voice and articulation. Houghton Mifflin. 1975 (tai uudempi).

Verdolini, K., Guide to vocology. National Center for Voice and Speech. 1998.

Tieteellisiä artikkeleja puhe- ja  lauluäänen harjoittamisen vaikutuksista

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö