x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO5 Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat puheen ja äänen akustiikan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan analyysidemonstraatioiden ja kirjallisuuden avulla puheen ja puhe- sekä lauluäänen akustisiin perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t

Luennot sisältävät laitedemonstraatioita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, laitedemonstraatiot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomi, K. Johdatusta puheen akustiikkaan. Oulun yliopisto. 1990.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö