x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO4 Puheen ja äänen ammatillinen variaatio 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät
eri ammattien puheelle ja äänenkäytölle asettamia vaatimuksia ja niiden kulttuurisia eroja.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan eri ammatteihin liittyviä puheen ja äänen piirteiden vaatimuksia niin äänen kuuluvuuden, kestävyyden kuin puheilmaisun kannalta. Tarkastelun apuna käytetään kirjallisuutta sekä havainnoiden ja haastattelemalla saatavaa materiaalia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Toteutustapa vaihtelee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, materiaalinkeruu, kirjallinen raportti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Luennot, itsenäinen materiaalinkeruu ja kirjallinen raportti

Luentojen lisäksi ohjattu itsenäinen työskentely. Kuuntelutehtävät ja kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus, jossa mahdollisuus suuntautua eri teema-alueille.

Opettajan puhe, esim.
Martin, S. & Darnley, L., Teaching voice. Whurr. 2004. 
Jonsdottir, V., The voice – an occupational tool. 2003. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5804-4.pdf
Ilomäki, I., Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset. Tampereen yliopisto. 2008. Verkossa osoitteessa: http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7553-5.pdf


Lauluääni, esim.
Seidner, W. & Wendler, J., Die Sängerstimme. Henschel. 1997.
Bunch, M., Dynamics of the Singing Voice. Springer. 2009.
Zangger Borch, D., Stora sångguiden. Notfabriken. 2005 (tai uudempi).
Artikkeleja sopimuksen mukaan

Näyttelijän puhe ja ääni, esim.
Rodenburg, P., The right to speak: Working with the Voice. Methuen. 1992 (tai uudempi).
Machlin, E., Speech for the Stage. Routledge. 1992.
Martin ,J., Voice in modern theatre. Routledge. 1991 (tai uudempi).
Syrjä, T., Vieras kieli suussa. Vieraalla kielellä näyttelemisen ulottuvuuksia näyttelijäopiskelijan äänessä, puheessa ja kehossa. Tampereen yliopisto. 2007.  Verkossa osoitteessa: //acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7116-2.pdf

TV- tai radiopuhe, esim.
Scannell, P. (toim.), Broad-cast talk. Sage. 1991.
Valo, M., Käsitykset ja vaikutelmat äänestä. Kuuntelijoiden arviointia radiopuhujien äänellisistä ominaisuuksista. Jyväskylän yliopisto. 1994.
Artikkeleja sopimuksen mukaan

Vapaasti valittavan työntekijäryhmän puhe ja ääni (esim. tulkit, asiakaspalvelutyöntekijät jne.)
Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö