x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO3 Luentateatteri 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät puheen ja luennan eroja, mekaanisen ääneen lukemisen ja ajatusten välittämisen eroja, ja eri tekstityyleihin liittyviä puheen ja äänen piirteiden vaihteluja ja niiden merkitystä kuulijalle

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ääneen erilaisia tekstejä eri tavoin kokeillen ja keskustellaan syntyneistä vaikutelmista. Sen lisäksi itsenäisesti tutustutaan aiheeseen liittyvään AV-materiaaliin puheesta eri konteksteissa ja tyylilajeissa (radio- ja TV-uutiset ja mainokset, proosaluenta, runot, näytelmät, kuunnelmat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 117 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
harjoitukset ja itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

AV-materiaaliin pohjautuva kirjallinen työ ja ryhmätyönä tehtävä äänite.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava, aiheeseen liittyvä kirjallinen ja AV-materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö