x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO7C Johdatus puhetekniikan alan tutkimukseen 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset teema-alueet ja kansainväliset tieteelliset aikakausilehdet
- osaavat lukea ja referoida alan tieteellisiä artikkeleja sekä kirjallisesti että suullisesti

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan puheen ja äänentutkimusta käsittelevään kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin ongelmalähtöisesti ja harjoitellaan alan tieteellisen artikkelin kirjoittamista, kongressiesitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 246 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjalliset ja suulliset, kongressiesitelmän muodossa toteutetut referaatit tieteellisistä artikkeleista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim.

Sundberg, J., The Science of the singing voice. Northern Illinois University Press. 1989.

Titze, IR.,  Principles of voice production. National Centre for Voice and Speech. 2000 (tai uudempi).

Erikseen sovittavat tieteelliset artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö