x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO7B Puhetekniikan kuulonvarainen tutkimus 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijoilla on perustiedot kuulemisesta ja puheen havaitsemisesta sekä valmiudet puheen ja äänen kuulonvaraiseen analysoimiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kuulemista, kuulohavaitsemista ja puheen ja äänen analysoinnissa käytettyjä kuulonvaraisia menetelmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 256 t 0 t

Luentojen ohessa harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja ohjattu itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kuuntelutehtävät sekä tentti tai essee tai opintopiirityöskentelyn avulla toteutettava kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim.

Raphael, L., Borden, G. & Harris, K., Speech Science Primer. Lippincott Williams & Wilkins.  2003 (tai uudempi). Soveltuvin osin.

Moore, B. C. J., An Introduction to the Psychology of hearing. Elsevier Academic Press. 2001 (tai uudempi).

Laver, J., The phonetic description of voice quality. Cambridge University Press. 1980 (tai uusintapainos 2009).

Artikkeleja sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö