x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO7A Puhetekniikan instrumentaaliset tutkimusmenetelmät 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat käyttää keskeisiä puheen instrumentaalisia tutkimusmenetelmiä puheteknisen suorituskyvyn arvioinnissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin instrumentaalisiin puheteknisen suorituskyvyn mittausmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 147 t 0 t

Luennot sisältävät laitedemonstaatioita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Instumentaalisin tutkimusmenetelmin suoritettu harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomi, K., Johdatusta puheen akustiikkaan. Oulun yliopisto. 1990.

Baken, R. & Orlikoff, R., Clinical measurement of speech and voice. Singular/Thomson Delmar. 2000 (tai uudempi).

Erikseen sovittavat tieteelliset artikkelit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö