x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVOKO6C Äänen voimistaminen 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat voimistaa ääntä tehokkaalla ja taloudellisella tavalla ja käyttää ääni-instrumenttinsa variaatiomahdollisuuksia laaja-alaisesti

Sisältö

Harjoituksia ja ohjattua itsenäistä työskentelyä ja ääniharjoitusten ja luentanäytteiden äänitystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
harjoitukset ja itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Harjoitusten lisäksi ohjattua itsenäistä työskentelyä ja ääniharjoituksten ja luentanäytteiden äänitystä. Äänitteitä sisältävä oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim.

Lessac, A., The use and training of the human voice. McGraw-Hill Companies. 1997.

Machlin, E., Speech for the stage. Routledge. 1992.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö