x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKYY4 History of Finnish Society from the 19th to 21th century 5 ECTS
Organised by
Common Core Studies / YKY

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Luentokurssiin kuuluu opettajan ilmoittama oheisaineisto.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Haapala Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (2005); Jussila Osmo, Suomen poliittinen historia (1996 tai uudempi), s. 9-92; Meinander Henrik, Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999).

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Further information 

Mikäli haluat suorittaa YKYY4-kohdan esseellä tutustu opinto-oppaassa kurssin kohdalla mainittuihin teoksiin:

Haapala Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (2005); Jussila Osmo, Suomen poliittinen historia (1996 tai uudempi), s. 9-92; Meinander Henrik, Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999). Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Ehdota vastuuopettajalle aihetta / teemaa liittyen suomalaisen yhteiskunnan historiaan vuoden 1809 jälkeen.  Opettaja antaa tämän jälkeen täsmentäviä ohjeita liittyen aiheen määrittelyyn ja keskeiseen kirjallisuuteen. Essee on laajuudeltaan 15–20 s. ja se perustuu laajaan (enemmän kuin kolme monografiaa tai vastaava määrä muuta) kirjallisuuteen ja on kattavasti dokumentoitu.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities