x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKYY3 Action, Interpretation, and Knowledge 5 ECTS
Organised by
Common Core Studies / YKY
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2011 – 2012
AND
STYÖP4A Marginalisation 2 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Further information 

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteessa.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
Life stance education (Philosophy)
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities