x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistolehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VALTP3 POLIITTINEN TOIMINTA 5 op
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija harjaantuu ymmärtämään politiikan ja poliittisuuden luonnetta muuttuvissa konteksteissa ajankohtaisten poliittisten aiheiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan politiikan tutkimuksen tapoja käsitellä poliittisuutta eri tasoilla kuten yksityinen/julkinen ja paikallinen/globaali ja osaa arvioida eri tasojen välisiä yhteyksiä. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan ja käsittelemään ajankohtaisia poliittisia ongelmia.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Luentokurssin yhteydessä suoritettava kirjallisuus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oheislukemisto ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Tämän lisäksi luentokuulustelun yhteydessä tentitään seuraavat kirjat:

Haukkala, (2012) Suomen muuttuvat koordinaatit. Gummerus 2012 (1 op)

sekä

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia). Oxford University Press 2005. (e-aineisto) (1 op)

tai

Held - McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Haukkala, Hiski (2012), Suomen muuttuvat koordinaatit (1 op)

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op) tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Sekä erikseen ilmoitettavat artikkelit.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Luentojen ohella suoritetaan seuraavat kirjat:

Haukkala, (2012) Suomen muuttuvat koordinaatit. Gummerus 2012. (1 op)

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia). Oxford University Press 2005. (e-aineisto) (1 op)

tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Opintojakson korvaava kirjallinen tentti (5 op):

Haukkala, Hiski (2012), Suomen muuttuvat koordinaatit (1 op)

sekä

Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op) tai
Held
- McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 op)

Lisäksi seuraavat artikkelit:

1) Pragmatism or what? The future of US foreign policy
International Affairs, September 2012
David Milne
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/2012/88_5/88_5milne.pdf

2) Emerging powers, North? South relations and global climate politics
International Affairs, May 2012 (pages 463-484)
Andrew Hurrell & Sandeep Sengupta

3) International political economy and the environment: back to the basics?
International Affairs, May 2012
Jennifer Clapp, Eri Helleiner

4) Multilateral cooperation and the prevention of nuclear terrorism: pragmatism over idealism
International Affairs, March 2012
Wyn Q. Bowen, Matthew Cottee, Christopher Hobbs

5) The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications
International Affairs, January 2012
Katerina Dalacoura

6) The 'China model' and the global crisis: from Friedrich List to a Chinese mode of governance?
International Affairs, November 2011
Shaun Breslin

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu