x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.2.3 Sosiologian valinnainen teemakurssi 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
SOPP4.2 Sosiologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee 1-2 valitsemaansa sosiaalitieteiden teema-aluetta. Opiskelija osaa koota ja käsitellä tietoa vallituilta teema-alueilta yhteistyössä kurssien opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee valittujen teemojen ja niiden opintojaksojen mukaan. Kurssit valitaan sosiaalitieteen maisteriopinnoissa Porissa toteutettavista opintojaksoista vuosittain nimettävistä kursseista. Teemat on hyvä valita siten, että niiden opiskelua on tarkoituksenmukaista jatkaa syventävissä opinnoissa 10–40 opintopisteen kokonaisuuden rakentamiseksi. Teeman valinta ja opiskelu tukevat kandidaatin tutkielman ja myöhemmin pro gradu –työn kirjoittamista. Teemojen ja opintojaksojen valinnasta keskustellaan HOPSien yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaihtelevat valittavan opintojakson mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologia (Sosiologia, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö