x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.2.1 Sosiologinen ajattelu II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nykysosiologian käsitteitä, ajattelua ja keskustelua, ymmärtää teoreettisia sisältöjä sekä osaa yhdistää niitä aikalaiskeskusteluun

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden kautta sosiologiseen ajatteluun, keskeisiin teoriasisältöihin sekä viimeaikaiseen käsitteelliseen ja teoreettiseen sosiologiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Essee TAI lukupiiri TAI luentoseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Luentoseminaarissa jaettava materiaali

TAI

2) Aro & Jokivuori: Sosiologian klassikot ja moderni maailma, WSOY pro, Porvoo, 2010 JA

Alasuutari: Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus, Gaudeamus, Helsinki, 2007.

JA

Kokoelma Sosiologia-lehdessä 2000-luvulla julkaistuja artikkeleita, joista valitaan 8 artikkelia. Artikkelikokoelma on saatavissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologia (Sosiologia, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö