x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA5 Ranska eilen, tänään ja huomenna 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska IV tai vastaavat tiedot, n. 2 vuotta kieliopintoja (taitotaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää yleisluonteista asiatekstiä, osaa poimia siitä pääkohdat ja välittää mielipiteensä muille
• ymmärtää jossakin määrin erikoisalojen tekstejä, tutustuu myös oman alansa teksteihin ja ymmärtää niistä olennaisen
• osaa ilmaista itseään ranskaksi ja pystyy pitämään ryhmässä pienen esitelmän ryhmän valitsemasta aiheesta
• osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai henkilökohtaisesti kiinnostavia
• osaa käyttää ranskankielistä kirjallista materiaalia omassa opiskelussaan ja etsiä tarvitsemaansa tietoa netistä

Sisältö

• kurssilla luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä (sanomalehti, kaunokirjallisuus, ajankohtaiset asiat, opiskelijoiden tuomia omia tekstejä ym.) sekä harjoitellaan mielipiteiden ilmaisemista
• tutustutaan myös teksteihin, jotka liittyvät ranskalaiseen kulttuuriin ja maan ajankohtaisiin asioihin
• opiskellaan hahmottamaan tekstiä kokonaisuutena
• kartutetaan sanavarastoa ja kielen eri rakenteita teksteihin pohjautuvin puheharjoituksin sekä erilaisin kielioppiharjoituksin

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Harjoitustyö(t) 
ranskaksi
Kirjallinen tentti 
ranskaksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja/ tai kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä lopputenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Huom! Kurssin sisältö on osittain sama kuin aikaisemmalla ranskan kielen suullisen taidon kurssilla, joten kurssia ei suositella ko. kurssin suorittaneille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus