x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida rakenteellisesti ja sanastollisesti saksankielisiä tekstejä ja kääntää niitä sanasto- ja rakenneharjoituksena hyvälle suomen kielelle. Hän osaa käyttää painettuja ja elektronisia sanakirjoja ja internetiä työnsä tukena.
Opiskelija ymmärtää kääntämisen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä. Opiskelija
erottaa tekstilajeja ja tuntee niiden konventioita. Hän osaa käyttää kääntämisen apuvälineitä ja tuntee tiedonhaun perusteet, osaa määritellä kääntämiseen liittyvät peruskäsitteet sekä osaa perustella omia ja kommentoida toisen käännösratkaisuja.

Sisältö

Ajankohtaisten saksankielisten asiatekstien tarkastelua ja tulkintaa suomeksi; pääosin suullisesti, mutta myös kirjallisesti.
Monipuolinen tiedonhankinta, käännösprosessin ja käännösten kommentointia ja arviointia, käännöstehtäviä toimeksiantojen mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Rakenne- ja sanastoharjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö