x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

pintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konsekutiivitulkkauksen periaatteet ja käytännöt ja hallitsee konsekutiivitulkkaustekniikan työkielillään (suomi-venäjä-suomi) ja osaa konsekutiivitulkata yleisiä tekstejä viestintätilanteen edellyttämällä tavalla. Hän ymmärtää tulkin muistiinpanotekniikan periaatteet syvällisesti ja osaa toimivasti käyttää ja kehittää muistiinpanotekniikkaansa. Hän osaa analysoida lähdekielistä puhetta ja tuottaa kuulemastaan selkeää ja kattavaa kohdekielistä puhetta. Hän osaa lisäksi neuvoa ja ohjata asiakasta onnistuneen konsekutiivisen tulkkaustoiminnan edellytyksiin ja konsekutiivitulkin tehtäviin liittyvissä asioissa. Hän osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan.

Sisältö

Konsekutiivitulkkaus neuvottelu- ja konferenssitulkkaustilanteissa, tulkin muistiinpanotekniikka.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö