x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS40V Oikeustulkkaus venäjä-suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi suositellaan: MVKS15V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi tai MVKS16V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa oikeustulkkauksen toimintakentän kokonaisuutena ja ymmärtää viranomaisten ja tulkin roolit, tehtävät ja vastuun tavallisimmissa oikeustulkkaustilanteissa. Hän hallitsee prima vista- ja kuiskaustulkkauksen tekniikan.

Sisältö

Oikeustulkkauksen alan toimijat, viranomaisprosessit ja tavallisimmat tulkkaustilanteet.
Prima vista -tulkkaus ja kuiskaustulkkaus. Tulkkausharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö