x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS22 Tekninen dokumentointi 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää teknisen viestinnän päälinjat ja alan liitoskohdat käännöstieteeseen. Hän osaa nimetä käytettävyydeltään korkeatasoisen teknisen dokumentaation pääkriteerit ja kertoa teknisen dokumentaation konventioista ja eroista eri kulttuureissa. Opiskelija tunnistaa dokumentaation tuottamisen ominaispiirteet ja muistaa eri kohderyhmäanalyysikeinoja. Lisäksi opiskelija osaa kuvata tekniseen dokumentaatioon liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään teknistä viestintää ammattina ja tieteenalana, kohderyhmäanalyysiä ja alan lainsäädäntöä. Opiskelijat tekevät tekniseen dokumentaatioon keskittyviä tekstin analysointi- ja tuottamistehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojaksoa suositellaan erityisesti tekniikan käännösviestintään suuntautuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö