x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS46 Simultaaninen konferenssitulkkaus 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konferenssitulkkauksen erityispiirteet syvällisesti ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Hän osaa suunnitella monikielisen konferenssin tulkkausjärjestelyt, koota tulkkaustiimin ja huolehtia tulkkausjärjestelyiden toimivuudesta. Hän myös osaa neuvoa ja ohjata asiakasta monikielisen konferenssin tulkkausjärjestelyihin ja onnistuneen tulkkaustoiminnan edellytyksiin liittyvissä asioissa. Hän osaa toimia ammattimaisesti ja kollegiaalisesti vaihtuvissa konferenssitilanteissa.

Sisältö

Monikielisen harjoituskonferenssin suunnittelu tulkkausjärjestelyineen. Toimiminen puhujana ja tulkkina harjoituskonferenssissa. Mahdollisuuksien mukaan konferenssin järjestäjien opastaminen tulkkausjärjestelyissä ja toimiminen tulkkina oikeassa konferenssitilanteessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö