x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS27 Leksikografia ja sanakirjat 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRENSM6 Leksikografia ja sanakirjat 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee leksikografisen tutkimuksen perusteet, sanaston kuvauksen ja esittämisen periaatteet ja hallitsee alan keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa erottaa toisistaan yleiskielen sanastotyön ja erikoisalojen sanastotyön. Opiskelija tuntee eri sanakirjatyypit sekä yksi-, kaksi- ja useampikielisten sanakirjojen rakenteen sekä mikro- että makrotasolla ja osaa laatia sanakirja-artikkelin.

Sisältö

Leksikografinen tutkimus ja alan keskeiset käsitteet, yksi-, kaksi- ja useampikieliset sanakirjat ja sanastot, sanakirjatyypit, sanakirjojen rakenne mikro- ja makrotasolla, sanakirja-artikkeli.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö