x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS48 Erikoisalojen käännösviestinnän erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot jostain erikoisalojen käännösviestinnän erikoisalueesta, ja hän osaa soveltaa tietojaan itsenäisesti käytännön työssä tai tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakson sisältö, vetäjä ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain. Opintojaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi lakiin ja hallintoon, tekniikkaan, liike-elämään tai tieteeseen liittyvää käännösviestintää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaadittavat opintosuoritukset täsmennetään opetusohjelmassa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi täsmennetään opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö