x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi mielellään matematiikan perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS128 Tietokonegrafiikka 10 op

Osaamistavoitteet

Esitetään tietokonegrafiikan laajan alueen keskeiset menetelmät ja teoriaa. On tarkoitus saada melko syvällinen ymmärrys tietokonegrafiikan perusteista.

Sisältö

Opintojakso keskittyy moderniin kolmiulotteisten kuvien käsitteleyyn. Tarkastellaan kolmiulotteisten kohteiden esittämistä, mallintamista ja hahmontamista, kuva-avaruuksia, sävytystä, valon ja kohteen välisen vuorovaikutuksen mallintamista, kuvaustekniikoita, kuten tekstuurit, varjoalgoritmeja, globaaleja valaistusmalleja, laskostumisenestoa, värien käyttöä sekä animointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, viikkoharjoitukset ja kirjallinen tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Foley, van Dam, Feiner & Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley 1990
  2. Watt, A., 3D Computer Graphics. 2000.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö