x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU10 Muita opintoja 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRSUPM8 Muita opintoja 1–8 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan jostakin suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään liittyvästä aiheesta.

Sisältö

pintojaksoon voi sisällyttää muissa oppiaineissa tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, jotka liittyvät suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Opiskelija esittää opintojakson vastuuopettajalle selvityksen opinnoista, jotka hän haluaa sisällyttää tämän opintojakson yhteyteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö