x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU08 Käännössuomi 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRSUPM8B Käännössuomen tutkimus 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännöskielen ominaispiirteitä ja osaa analysoida käännössuomen ja alkuperäissuomen eroja. Hän tuntee korpustutkimuksen menetelmiä ja käännössuomen tutkimuksen teoreettista taustaa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään käännössuomen erityispiirteitä ja käännösuniversaalitutkimusta. Lisäksi tarkastellaan käännösten yhteyttä kielen ja yhteiskunnan muutoksiin. Opintojakso koostuu luennoista ja sen teemoihin liittyvästä seminaarista, jonka yhteydessä tehdään korpusanalyysi jostakin käännössuomen piirteestä tai muu suomennettuihin teksteihin liittyvä harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö